Kontakt

Ľudová hudba DFS Vienok
Univerzálny dom tanca Krasňany,– Pekná cesta 2A, Bratislava
Mail: lhvienok@vienok.sk

Manažér: Ing. Jana BOROVSKÁ
Tel.: +421 905 333 596

Vedúci hudby: Ing. Rasťo BOROVSKÝ
Tel.: +421 905 651 381