Členovia

Matej BOROVSKÝ – primáš, prvé husle
Terezka YUNGOVÁ – druhé husle
Viki RALBOVSKÁ – cimbal
Adriana BOROVSKÁ – kontrabas
Kika KOŽÍKOVÁ – flauta, píšťalky
Stanka SLIVOŇOVÁ – flauta, klarinet
Kubo KRNÁČ – kontra, viola
Marek HANULA – kontra, husle
Veronika KOVAČIČOVÁ – spev
Jana BOROVSKÁ – manažér ľudovej hudby
Rasťo BOROVSKÝ – harmonika, kontrabas, vedúci ľudovej hudby